Oncologie fysiotherapie

Oncologie fysiotherapie richt zich op behandeling van mensen die kanker hebben of hebben gehad. Dit op het gebied van de gevolgen van kanker of de gevolgen van de medische behandelingen. Men kan dan denken aan lichamelijke problemen door de gevolgen van operaties, bestraling of chemotherapie. Echter ook algemene klachten, zoals: pijn, vermoeidheid, problemen met het uitvoeren van de dagelijkse bezigheden, een veranderd lichaamsbeeld of verminderde belastbaarheid. Deze algemene klachten hebben vaak een lichamelijke en geestelijke component, die elkaar beïnvloeden.

Behandeling Oncologie fysiotherapie
Behandeling Oncologie fysiotherapie

Onderzoek

Er is veel onderzoek gedaan naar de effecten van bewegen op algemene en lichamelijke klachten van kankerpatiënten. Daaruit blijkt dat fysiotherapie en met name bewegen een positieve invloed hebben op kwaliteit van leven, pijn, vermoeidheid, herstel van belastbaarheid en terugkeer in het arbeidproces.

De vier stadia van de behandeling van kanker en de fysiotherapie

Er zijn globaal vier stadia bij de behandeling van kanker. In ieder stadium gebeurt er iets anders en dat is van belang voor de doelen die de patiënt en de fysiotherapeut samen opstellen voor de behandeling.

(1) De behandelfase

In deze is de diagnose gesteld en vinden de primaire medische behandelingen plaats, zoals operatie, bestraling en/of chemotherapie. Dit kan allerlei ongemak met zich meebrengen waarbij de oncologie fysiotherapeut kan helpen. Het is het erg belangrijk om actief te blijven en te blijven of te gaan bewegen. De oncologie fysiotherapeut kan daarover adviseren en het bewegen begeleiden.

 

(2) De herstelfase

In deze fase knapt de patiënt op van de medische behandelingen en kan hij  zijn leven weer gaan oppakken. Gevolgen van de medische behandelingen kunnen dat echter in de weg staan. In dit stadium is het dus belangrijk dat er voorwaarden geschapen worden voor het hervatten van een zo normaal mogelijk leven. Daarbij kan de oncologie fysiotherapeut helpen door bijvoorbeeld een bewegingsprogramma aan te bieden om de conditie weer op te bouwen of klachten te behandelen die verder herstel moeilijk maken. Zoals bijvoorbeeld lymfoedeem of een beperkte beweging.

Het is altijd belangrijk om bij de fysiotherapeut te noemen dat u ooit kanker heeft gehad, dit met betrekking tot de lange termijn effecten van sommige behandelingen, van kanker, op het bewegingsapparaat.

 

(3) De palliatieve fase

Maar soms loopt het anders en slaan de medische behandelingen niet goed aan, ontstaan er uitzaaiingen of een nieuwe vorm van kanker. 

De ziekte is dan niet meer te genezen. Dit stadium kan soms jaren  duren. Het belangrijkste is dan dat de kwaliteit van leven zo goed mogelijk blijft. Daarvoor is een actieve levensstijl met lichaamsbeweging belangrijk. De oncologisch fysiotherapeut begeleidt en adviseert daarover.

(4) De terminale fase 

In deze fase is het levenseinde in zicht. Pijn, moeheid en benauwdheid zijn de belangrijkste klachten. Bij deze klachten kan de oncologisch fysiotherapeut helpen met bijvoorbeeld ontspanningsoefeningen, begeleiden bij belasten, advies en ondersteuning bij ventilatie, temperatuur en luchtvochtigheid, en ademhalingsoefeningen.